Posts

Showing posts from May, 2010

மங்கையர் மலரில் என் கவிதை

Image
என்னுடைய “அந்த தருணம் “ கவிதை மே மாத மங்கையர் மலரில் வெளியாகியிருக்கிறது...அது அன்னையர் தின சிறப்பிதழ் ....தலைப்பை மட்டும் மாற்றியிருக்கிறார்கள்....